Περικόχλια > Εξάγωνα > DIN 934 Περικόχλια σπείρωμα μετρικό (Μ)