Ροδέλες ασφαλείας (γκρόβερ) > DIN 6798 I Αστεροειδείς με πυκνή εσωτερ. οδόντωση > DIN 6798 I αστεροειδείς με πυκνή εσωτερ. οδόντωση