Είδη με σπείρωμα ειδικού τύπoυ > DIN 71412 Γρασαδοράκια > DIN 71412 ΙΣΙΑ