Υλικά Στερέωσης > Στηρίγματα μονώσεων > FM-ISOMAX βαρέως τύπου