Υλικά Στερέωσης > Στηρίγματα μονώσεων > FM-FC με καρφί