Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Βίδες καλιεργητών > Βίδες με ειδικό κεφάλι 8,8