Ροδέλες > DIN 6319 C Ροδέλες κωνικές > Ροδέλες DIN 6319 C