Ροδέλες > Ροδέλες Korrex R 88498 > Ροδέλες Korrex R 88498