Πριτσίνια > Πριτσίνια ημιδιάτρυτα > Πριτσίνια ημιδιάτρυτα