Πριτσίνια > Τυφλά πριτσίνια SRC > Πριτσίνια με φαρδύ κεφάλη