Υλικά Στερέωσης > Βύσματα πλαστικά > Βίσματα πολλαπλών χρήσεων X1 evo