Βίδες αυτοκοχλιούμενες > Στριφώνια αυτοδιάτρητα Τ17 > ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΑ Τ17