Βίδες αυτοκοχλιούμενες > Λαμαρινόβιδες αυτοκοχλιούμενες > Λαμαρινόβες WAFFER σταυρό