Περικόχλια > Εξάγωνα > DIN 6334 Περικόχλια σύνδεσης 3d