Ροδέλες ασφαλείας (γκρόβερ) > DIN 127 Γκρόβερ > DIN 127 Γκρόβερ