Βίδες αυτοκοχλιούμενες > Λαμαρινόβιδες αυτοδιάτρητες > Ψωμάκι σταυρό WAFFER