Βίδες αυτοκοχλιούμενες > Νοβοπανόβιδες > Φρεζάτες Ροzi DIN 7505-A