Βίδες αυτοκοχλιούμενες > Ξυλόβιδες > DIN 96 Ξυλόβιδες στρογγυλές εγκοπή