Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Βίδες καλιεργητών > Ειδικού τύπου