Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > DIN 444 "B" Βίδες μάτι > DIN 444 "B" Βίδες μάτι