Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Βίδες με κεφαλή Άλλεν > Σπείρωμα ιντσας UNC ALLOY STEEL