Ροδέλες > Ροδέλες στεγανοποίησης EPDM
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d 4 5 6 7 7 7
d2 14 14 16 16 19 29