Ροδέλες ασφαλείας (γκρόβερ) > DIN 137 B Κυματοειδείς ροδέλες
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d1 2.2 2,8 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 7,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21
για βίδα (for screw) 2 2.5 3 3.5 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20
d2 form A 4,5 5,5 6 7 8 10 11 12 15 18          
d2 form B     8 8 9 11 12 14 15 21 24 28 30 34 36
h max form A 1 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,2 2,4 3,4 4          
h max form B     1,6 1,8 2 2,2 2,6 3 3 4,2 5 5,9 6,3 6,5 7,4
s form A 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8          
s form B     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6
d1 23 25 28 31 34 37 40 43 46 50 54        
για βίδα (for screw) 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52        
d2 form B 40 44 50 56 60 68 72 78 85 92 98        
h form B 7,8 8,2 9,4 10 10,6 11,6 12,8 13,6 14,2 15,6 16,4        
b form B 6 7 7 8 10 10 10 12 12 12 14        
s form B 1,8 1,8 2 2,2 2,2 2,5 2,8 3 3 3,5 3,5