Ροδέλες ασφαλείας (γκρόβερ) > DIN 6798 I Αστεροειδείς με πυκνή εσωτερ. οδόντωση
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d1 2.2 2.5 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
ΓΙΑ ΒΙΔΑ 2 2.5 3 3.5 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
d2 4.5 5.5 6 7 8 10 11 12.5 15 18 20.5 24 26 30 33 36 38 44 48
s1 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1 1 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6