Ροδέλες ασφαλείας (γκρόβερ) > DIN 74361 C κωνικά βαρέος τύπου
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d6 12.5 14.5 18.5 20.5 22.5
d7 23 26 29 34 34
d8 14.5 17 20 24 24
h6 5 6 7 8 8