Υλικά Στερέωσης > Βύσματα πλαστικά
Τεχνικά χαρακτηριστικάDimensions of plug Screw Length Max fixation
Ø x L Ø x L Thicness
8 X 80 5.5 x 85 10
8 x 100 5.5 x 105 30
8 x 120 5.5 x 125 50
10 x 85 7 x 90 15
10 x 100 7 x 105 30
10 x 115 7 x 120 45
10 x 135 7 x 140 65
10 x 160 7 x 165 90
10 x 200 7 x 205 130