Ασφάλειες-Σφήνες > DIN 1481 Ασφάλειες Σωληνωτές
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16
s 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,25 1,5 2 2,5 3
a 0,15 0,25 0,35 0,4 0,5 0,65 0,9 1,2 2 2 2 2
d1 min 1,2 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,4 6,4 8,5 10,5 12,5 16,5
d2 0,8 1,1 1,5 1,8 2,1 2,8 3,4 3,9 5,5 6,5 7,5 10,5