Ασφάλειες-Σφήνες > DIN 94 Κοπίλιες
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d nominal 1.0 1.6 2.0 2.5 3.2 3.5 4.0 4.5 5.0 6.3 7.0 8.0 10.0 13
d1 min 0.9 1.4 1,8 2,3 2,9 3,2 3,7 4,2 4,6 5,9 6,5 7,5 9,5 12,4
d1 max 0,8 1,3 1,7 2,1 2,7 3 3,5 4 4,4 5,7 6,7 7,3 9,3 12,1
a max 1,6 2,5 2,5 2,5 3,2 3,5 4 4 4 4 4,7 4 6,3 6,3
b= 3 3,2 4 5 6,4 7 8 8,5 10 12,6 12,3 16 20 26
c min 1,6 2,4 3,2 4 5,1 6,1 6,5 7,6 8 10,3 12,5 13,1 16,6 21,7
c max 1,8 2,8 3,6 4,6 5,8 6,8 7,4 8,2 9,2 11,8 12,5 15 19 24,8