Είδη με σπείρωμα ειδικού τύπoυ > DIN 15237 Βίδες για ιμάντες
Τεχνικά χαρακτηριστικά