Είδη με σπείρωμα ειδικού τύπoυ > DIN 3404 Γρασσαδοράκια συρταρωτά
Τεχνικά χαρακτηριστικά