Είδη με σπείρωμα ειδικού τύπoυ > DIN 71412 Γρασαδοράκια
Τεχνικά χαρακτηριστικά