Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Ακέφαλες βίδες
Τεχνικά χαρακτηριστικά