Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Βίδες με κεφαλή Άλλεν
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75
dc (max.) 6,9 9,4 11,8 13,6 17,8 21,9 24
k (max.) 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6
S 2 2,5 3 4 5 6 8