Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Μηχανόβιδες
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d mm
1,6 2 2,5 3 4 5 6 8
σπείρωμα (pitch P) 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25
k mm 0,96 1,2 1,5 1,65 2,2 2,5 3 4
dk max 3 3,8 4,7 5,6 7,5 9,2 11 14,5
a   0,7 0,8 0,9 1 1,4 1,6 2 2,5
Nr Phillips (Ph) 0 1 1 1 2 2 3 4