Ασφάλειες-Σφήνες > Ασφάλειες Με κάλυμμα
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Για τον άξονα d1 (h11) 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20
d2 (max.) 2,81 3,8 4,74 5,7 7,66 9,74 11,62 13,68 14,5 15,53 17,5 19,63
d3 10,6 12,4 12,4 16,2 16,2 19,7 26 26,6 29,6 29,6 29,6 38,2
h 3 3,8 3,8 5 5 5,9 7,5 9,5 9,5 9,5 9,5 11,7
T (max.) 2,5 3 3 4 4 4,5 6 6 7 7 7 8,7
F 200 400 400 800 800 1000 2500 2500   2500   3500