Ασφάλειες-Σφήνες > DIN 1 Πίροι Κωνικοί
Τεχνικά χαρακτηριστικάd1(h10) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 6,5 7 8 10 12 13 14 16
c(max.) 0,15 0,23 0,3 0,4 0,45 0,6 0,75 0,9 1 1,2 1,2 1,5 1,8 1,8 2 2,5
d2 > 3 4 5 6 8 8 11 17 23 25 33 30 38 45 50 75 75 75 110
4 5 6 8 9 11 17 23 30 33 40 38 45 50 75 110 110 110 160
W(min.) 3 3,5 4 4,5 5 5 6 7,5 9 10 12 10 11 11,5 13 15 15 15 18
Αυτό το μέγεθος δεν είναι τυποποιημένο DIN