Ασφάλειες-Σφήνες > DIN 6325 Πίροι παράλληλοι
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d(m6) 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
l2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2 2,5 2,5 3 4
r 0,8 1 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 16 20
Z1 0,12 0,15 0,23 0,3 0,4 0,45 0,6 0,75 0,9 1,2 1,5 1,8 2 2,5 3
Z2 0,06 0,08 0,12 0,18 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,3 1,3 1,7 2