Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Μπουζόνια με κορμό
Τεχνικά χαρακτηριστικά