Είδη με σπείρωμα ειδικού τύπoυ > Γάντζοι ελαφρού τύπου
Τεχνικά χαρακτηριστικά