Βίδες αυτοκοχλιούμενες > Καπελάκια πλαστικά
Τεχνικά χαρακτηριστικά