Βίδες αυτοκοχλιούμενες > Ευρώβιδες
Τεχνικά χαρακτηριστικά