Ασφάλειες-Σφήνες > DIN 7344 - ISO 8748 Ασφάλειες σωληνωτές ενισχυμένες
Τεχνικά χαρακτηριστικά