Βίδες αυτοκοχλιούμενες > Τσιμεντόβιδες
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Diameters   A H d1 P TX
7,5 Min. 12,3 2,7 7,3 2,3 T30
Max. 12,8 3,1 7,6 ±10%