Βίδες αυτοκοχλιούμενες > Ξυλόβιδες γάντζο
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d 3(18) 3,5(19) 4(20)
A 20 25 30
B 12 12 17
Γ 30 45 50
Γ - Συνολικό μήκος υλικού γάντζου