Ασφάλειες-Σφήνες > DIN 7993 B Ασφάλειες οπής
Τεχνικά χαρακτηριστικά