Ασφάλειες-Σφήνες > DIN 7979 Πίροι
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d1 4* 5* 6 8 10 12
a2 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6
c1 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2
c2 1,3 1,7 2,1 2,6 3 3,8
d2 M 3 M 3 M 4 M 5 M 6 M 6
t1 6 6 6 8 10 10
t2 min 7 7 10 12 16 16
d1 14 16 20 25 30 40
a2 1,8 2 2,5 3 4 5
c1 1,4 1,6 2 2,5 3 4
c2 4 4,7 6 6 7 8
d2 M 8 M 8 M 10 M 16 M 20 M 20
t1 12 12 16 24 30 30
t2 min 20 20 25 34 42 42
* intermediate sizes not included in the standart