Πριτσίνια > Τυφλά BRALO
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d1 mm 2.4 3.0 3.2 4.0 4.8 5.0 6.0 6.4
d2 5.0 6.5 6.5 8.0 9.5 9.5 12.0 13.0
K 0.55 0.8 0.8 1.0 1.1 1.1 1.5 1.8
w 1.45 1.8 1.8 2.2 2.75 2.75 3.2 3.6
drill 2.50 3.10 3.30 4.10 4.90 5.10 6.10 6.5
L  E E E E E E E E
4 0.5-2.0              
5   0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-2.5        
6 2.0-4.0 1.5-3.5 1.5-3.5 1.5-3.0 0.5-3.0 0.5-3.0    
8 4.0-6.0 3.5-5.5 3.5-5.5 3.0-5.0 3.0-4.5 3.0-4.5 2.0-4.0  
10 6.0-8.0 5.5-7.0 5.5-7.0 5.0-6.5 4.5-6.0 4.5-6.0 4.0-6.0  
12   7.0-9.0 7.0-9.0 6.5-8.5 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 2.0-6.0
14   9.0-11.0 9.0-12.0 8.5-10.5 8.0-10.0 8.0-10.0 8.0-10.-  
15               6.0-9.0
16   11.0-13.0   10.5-12.5 10.0-12.0 10.0-12.0 10.0-11.0  
18   13.0-15.0 12.0-15.0 12.5-14.5 12.0-14.0 12.0-14.0 11.0-13.0 9.0-12.0
20     15.0-17.0 14.5-16.5   14.0-16.0 13.0-15.0  
21         14.0-17.0      
22               12.0-16.0
24         17.0-20.0      
25       16.5-21.5   16.0-21.0 15.0-20.0  
26               16.0-20.0
27         20.0-23.0      
30       21.5-26.0 23.0-25.0 21.0-25.0 20.0-24.0 20.0-24.0
32         25.0-27.0      
35         27.0-30.0 25.0-30.0 24.0-29.0 24.0-29.0
40         30.0-35.0 30.0-35.0    
45         35.0-40.0 35.0-40.0    
50         40.0-45.0 40.0-45.0   29.0-42.0
shear N aluminum/steel 400 850 880 1300 1870 2150 3500 3500
tensile N aluminum/steel 500 750 1150 1960 2790 3000 3900 4300
shear N stainless steel/st.st   2300 2500 3500 4500 4500   7570
tensile N stainless steel/st.st   2750 2750 4000 5500 5500   9350
shear N steel/steel   1100 1400 2000 3000 3500 4200 4950
tensile N steel/steel   1500 1700 2400 4100 4800 5500 7000