Ροδέλες > DIN 433 Ροδέλες στενές
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d1 2.2 2.7 3.2 4.3 5.3 6.4 8.4
for screw 2 2.5 3 4 5 6 8
d2 4.5 5.5 6 8 9 11 15
s 0.3 6 0.5 0.5 1 1.6 1.6
d1 10.5 13 15 17 19 21 28
for screw 10 12 14 16 18 20 27
d2 18 20 24 28 30 34 44
s 1.6 2 2.5 2.5 2.5 3 4