Ασφάλειες-Σφήνες > Κλιπ για λαμαρινόβιδες
Τεχνικά χαρακτηριστικάd1(nom.) 4,5 6 7 8 9 9,5 10 11
L1 40 40 40 40 40 40 40 40
d3(H11) 5 6,2 8 8,5 9 10 10,5 12
d4(max.) 25 32 32 32 32 32 32 32
L2 8 10 12 12 14 14 14 14