Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Ακέφαλες βίδες
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d mm 1 1,2 1,4 1,6 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 12 16
σπείρωμα (pitch P) 0,25 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,25 1,5 2 2,5
n 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6    
t 0,52 0,52 0,63 0,74 0,84 0,95 1,05 1,21 1,42 1,63 2 2,5 3 3,6 5,5